Leven in het ritme van de natuur

Gepubliceerd op 11 september 2022 om 12:27

Met de herfst op komst is de verandering van de seizoenen voelbaar en daarmee ook de energie. 

Toch verwachten we in onze maatschappij dat we altijd in hetzelfde ritme blijven bewegen, iets heeft een begin en een eind, daartussen een rechte streep waarin je zelf pieken en dalen ervaart. Een mannelijke wijze om in het leven te staan. 

 

Wanneer je dit vanuit de vrouwelijke energie benaderd is dit een hele andere beweging en is dit terug te ontdekken in de beweging die de natuur maakt. Het ritme van de natuur is cyclisch, een oneindige beweging zonder einde. Vanuit het leven gezien een spiraal, van begin tot het eind een beweging makend. Alles komt terug, alleen de vorm veranderd. 

 

Elke cycli heeft een opgaande en neergaande beweging, jaarrond ervaar je dit in de lente, zomer (opgaande energie), planten die opkomen, bloeien en zaad vormen in de zomer. In de herfst en winter (neergaande energie) wordt het zaad losgelaten, sterft af wat niet meer dient om in de winter te rusten en te herstellen om zo weer op te komen in de lente. 

 

In onze westerse maatschappij, waar we tegenwoordig 24/7 worden gefaciliteerd is het cyclisch leven eeuwen lang onderdrukt. In onze wereld zijn we opgegroeid met het feit dat je altijd vooruit en naar buiten gericht bent, alsof het altijd lente en zomer is. 

Neem een  als voorbeeld naar de benadering van de menstruatie en het onderdrukken hiervan doormiddel van anticonceptie. Dit lineair leven zorgt dat vooral vrouwen leeglopen, opbranden of uit verbinding zijn met henzelf zijn daardoor wordt het innerlijk vuur en de vrouwelijke kracht onderdrukt.

De maatschappij is resultaat gericht gebouwd op aanzien, materialisme, intelligentie en hiërarchie. Gelukkig is er een grote beweging gaande waarin we meer op zingeving en innerlijk geluk gaan leven, hiervoor heb je een persoonlijke ont-wikkelreis te maken om je los te maken van het oude. Het cyclische leven, het leven op het ritme van de natuur kan je hierbij ondersteunen. Het mooie is, het is er altijd al geweest. Binnen in jou en buiten in de natuur. 

 

Je zult herkennen dat je je in de herfst en winter anders voelt dan in de lente en zomer. We zijn gewoonweg niet in staat om constant in het zelfde ritme te blijven, als mensen zijn wij immers evenzogoed verbonden met de natuur als alles wat groeit, bloeit en leeft.

Wanneer we meebewegen met de natuur komen we dichter bij onze eigen levenskracht. Ontstaat er ruimte om ons werkelijk te verbinden met de binnenwereld. Met het voelen, het diepe weten jou vrouwelijke zachte kracht. In het cyclisch leven komen de seizoenen terug zoals in een jaarcyclus. In deze blog neem ik je mee in de seizoenen met ieder een eigen beweging en waar je deze seizoenen nog meer terugvind. 

Elk seizoen haar eigen energie

Elk seizoen heeft een eigen energie, stel je een spiraal voor met een opgaande en neergaande energie. Net zoals in de natuur een beweging makend van (weder)geboorte, groei, verval en dood. 

 

De lente heeft een opgaande energie, een beweging van binnen naar buiten te maken net zoals de natuur opbloeit. In de lente is het tijd om plannen te maken. 

 

In de zomer is je energie naar buiten gericht, je voelt je vrij en net zoals de natuur in volle bloei. Tijd om de plannen naar buiten te brengen, jezelf te laten zien. 

De zomer is het seizoen welke voelbaar uit twee delen bestaat, zomer en nazomer. In de nazomer treed je naar binnen, tijd om je plannen samen te brengen, te verwerken en te integreren. 

 

In de herfst ervaar je een neergaande energie, tijd om te oogsten. Tijd om af te ronden,  te laten vallen wat niet meer dient net zoals de boom met haar blad doet. Je voelt behoefte om meer naar binnen te keren. 

 

In de winter is het tijd voor rust, herstel en verstilling. Tijd voor bezinning en reflectie, terug naar de/jou oorsprong. Meer op jezelf gericht. Vanuit deze rust creëer je een nieuwe voedingsbodem voor een volgende cyclus met al haar plannen. 

 

Je kunt in deze energie bewegen als van binnen (herfst/winter) naar buiten (lente zomer). En daarmee ook van zijn naar doen, van donker naar licht. 

De natuur heeft verschillende cycli die elke keer opnieuw doorlopen worden en waar jij je op af kunt stemmen, ook alle cyclussen staan met elkaar in verbinding:

  • Jaarcyclus
  • Levenscyclus
  • Maandcyclus
  • Maancyclus 
  • Menstruatiecyclus
  • Bioritme (dag/nacht)

Lente

Nieuwe levencyclus

(Innerlijk kind)

Wassende maan

Pre-ovulatie

Ochtend

Zomer

Jong volwassen

(De jonge (sensuele) vrouw en moeder)

Volle maan

Ovulatie

Middag

Herfst

Volwassen 

(Heks/Wilde vrouw)

Afnemende maan

Pré-menstruatie

Avond

Winter

Ouderdom

(Wijze vrouw)

Nieuwe maan

Menstruatie

Nacht

Hoe leef je in afstemming met de cyclus? 

Beweeg mee met het ritme van de cyclus, leun maar en heb vertrouwen dan de processen in jou leven zich als vanzelf zullen ontvouwen. 

Durf te vertragen in je levensritme, stop met de ratrace en stel prioriteit aan jezelf. Leer je eigen levensenergie, behoeften en verlangen kennen en leef dit voor. Hiervoor heb je ook grenzen te stellen, door bijvoorbeeld je werk en relaties onder de loep te nemen.

Je zult in de tijd ervaren dat je meer bezieling, energie en vervuld zijn leeft. 

 

Leer je eigen menstruatiecyclus kennen, de cyclus het dichtst bij jou namelijk van binnen uit. Leer je innerlijke seizoenen kennen, elke cyclus van binnenuit staat in verbinden met de cyclus van buiten (dag, maan, zon, maand, seizoen en levensfase.) Alles is immers (levens)energie en in beweging. Wist je dat bijvoorbeeld datje vrouwelijke cyclus ook weer in verbinding staat met de maan? Zij is nauw verbonden met de vrouwelijke energie, dit maakt ons als vrouw gevoelig voor deze energie. Elke maan heeft weer een eigen thema in de dierenriem waardoor je door de energie geleid wordt door bepaalde thema's heen in jou ontwikkelreis. Laat je maar leiden. 

Op een ander moment zal ik hier verder op ingaan. 

 

Om je eigen cyclus te kunnen volgen heb je te stoppen met anticonceptie, stop met onderdrukken wat jou cyclus je wil vertellen. Je lichaam is zo wijs, door af te stemmen geeft het je zoveel informatie waar jij vanuit jou cyclus weer mee kunt zijn en doen. Stop met het onderdrukken van het vrouw zijn, van het natuurlijke proces van geboorte, groei, verval en de dood. 

Durf je werkelijk je lichaam te bewonen? Te vertrouwen op de signalen die het je geeft en haar verder te leren kennen? 

Je menstruatie zelf geeft je ook veel informatie, heb je (PMS) klachten? Weet dat dit niet de bedoeling is en dat het een teken kan zijn van een tekort of een blokkade (op fysiek, lichaam, emotioneel of spiritueel gebied). door cyclisch te leven kunnen deze klachten verdwijnen. 

 

Ga de natuur in, beleef en verbind je van binnen naar buiten. 

 

Geef jezelf de tijd, wees nieuwsgierig maar voorkom dat je wilt controleren of forceren. je kunt het vertragen, afstemmen en cyclisch leven als de-conditioneren zien. Al het aangeleerde gedrag, het oude verhaal mogen een weg vinden zodat ze je niet meer belemmeren. Denk niet te veel na maar voel. Laat het leven voor je werken en leer te vertrouwen op je lichaam, je hart en ziel. 

Ik ben heel benieuwd hoe jij leeft met jou natuur, jou cyclus of wat je je zelf meer toewenst. Voel je vrij om te reageren hieronder of een berichtje te sturen. 

 

Wil jij het cyclische leven toepassen en integreren? Maar heb je het gevoel dat er veel ouds losgaat komen waardoor je opkijkt tegen deze reis? Of wil je een helder kompas om sneller te integreren wat bij jou past? Wees welkom voor een 1:1 sessie of traject.

 

Wil je stilstaan bij de overgangen van de seizoenen? Neem deel aan onze jaarcirkel waarin we ons verbinden met het ritme van de natuur en de overgangen vieren!

 

Lieve groet, 

Antsje 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.