Welkom lieve vrouw, 

De deur van mijn Yurt in Gorredijk staat open voor jou wanneer jij in verbinding wilt leven met je eigen energie in het ritme van de natuur. Meer afgestemd wilt zijn op jou voelen en intuïtie. Om ruimte te maken voor jou als vrouw en de moeder die je bent of wilt zijn.

 

Wanneer je het oude wilt loslaten en ruimte wil maken voor het nieuwe, ook al is het nu in het niet weten. 

Wanneer je meer lichtheid en vertrouwen wilt ervaren in de periode die voor je ligt. 

Wanneer je voelt dat het jou tijd is om te vertragen en te verbinden met je binnen wereld.

Wanneer jij meer in contact wil zijn met je voelen en meer rust, vrijheid en ontspanning wilt ervaren. 

Wanneer je (intuïtieve) gaven versterken of tevoorschijn komen en je dit graag wilt integreren. 

In evenwicht tussen jou vrouwelijke en mannelijke energie, van zijn naar doen. 

 

Om op deze wijze vanuit jou eigen zachte kracht te leven, in plaats van allemaal nieuwe trucks en gedrag aan te leren werk ik juist met jou aan het 'deconditioneren', bewustzijn van aangeleerd gedrag en jou essentie. Om zo meer in verbinding te leven met jezelf als vrouw en moeder. 

 

Wie ben jij wanneer je alle lagen van overleving en overtuiging loslaten? 

Wat houd je tegen om jou plek helemaal in te nemen, te belichamen, te gronden?

Wat gebeurt er wanneer jij vanuit jou hart en bekkengebied je eigen energie leeft? 

Wat gebeurt er als je kiest om voor te leven in plaats van te overleven, welke ruimte geeft dit jou en je kinderen? 

 

Ik ben er voor jou wanneer je op zoek bent naar een nieuwe balans, in beweging naar je binnenwereld, je ware ik. 

Je hebt het verlangen om tot een nieuw besluit te komen, iets los te laten, afscheid te nemen van een periode, een patroon of overtuiging te doorbreken, of te werken aan een nieuwe toekomst dichter bij jezelf. Met dit verlangen ontstaat er onbalans, het niet weten, spanningen, angst of het gevoel van verlies. 

 

Dit kan in de transitie van jonge vrouw naar volwassen vrouw zijn, tijdens jou kinderwens, zwangerschap, na je bevalling, in het moederschap, in relatie(s) met jezelf en/of de ander (je buitenwereld is immers een spiegel). Maar ook in herstel van een burn-out, rouw, (postnatale) depressie en/of wanneer je op zoek bent naar je eigen essentie, balans, zingeving of werk.

 

Wat mag ruimte krijgen, wat mag erkenning krijgen in jou? 

 

Het is tijd om je persoonlijk te ont-wikkelen, te ont-moeten en te verbinden. Voor mij is het belangrijk dat jij vanaf het moment dat je deze reis maakt weet dat je al in heelheid bent. Alles zit al in jou, jou verhaal draagt iets in jou, soms loop je gewoonweg vast. Wat mag er herinnerd worden?

 

Uiteindelijk is het leven zelf de reis en al je ervaringen de bagage. We werken dan ook voornamelijk in het nu, met de info van het verleden en het verlangen van de toekomst als rode draad. 

Wanneer de energie vastzit werk ik met jou aan het ruimte maken, in beweging brengen. 

 

Het leven mag gaan om vrijheid, beleven, voelen en plezier, VOLledig man of vrouw zijn. Zodat je mag voorleven in plaats van overleven. 

 

Ik reis graag met je mee terug naar je eigen essentie, terug naar de basis jou wortels en voedingsbodem om vanuit je eigen fundament en essentie het nieuwe leven op te bouwen. Tijd om patronen en overtuigingen los te laten, je eigen plek in te nemen en daarmee vooral te vertragen op het ritme van jou cyclus en de cyclus van de seizoenen. 

 

Jezelf te verbinden met je eigen vrouwelijke kracht, door je hoofd, hart en bekken te verbinden. 

Om volledig vrouw te zijn en je te verbinden met de rol die je mag vervullen. 

 

Lees hier meer over de ervaring van andere vrouwen of schrijf je eigen review!

Stel je voor hoe het leven voor jou kan zijn

 • Jij ervaart de aankomende periode vol transformatie.
 • Je kijkt achter het gedrag, gevoel of de klacht en neemt volledig regie over je eigen grenzen en keuzes in belang van jezelf en je omgeving.
 • Je leeft je leven vanuit je vrouwelijke kracht meebewegend met de cyclus van de natuur en menstruatie. 
 • Jou wijsheid en intuïtie is je kompas, ook in het moederschap en relatie tot je naasten.
 • Je leeft voor jezelf en bent bewust van de spiegels die de relaties om je heen jou laten zien. 
 • Je ervaart vertrouwen en verbinding, je bewoont je eigen lijf en bent meer naar binnen gekeerd. 
 • Een leven vanuit vervuld zijn en flow in plaats van het leven van je patronen van tekort en pijn.
 • Je spreekt je uit vanuit behoeften en verlangen in plaats overleving en (oude) pijn. 

Herken jij je in het volgende? 

 • Je hebt het gevoel dat de jou eigen geboorte en kindertijd of de bevalling van je kindje invloed heeft op gedrag, relatie of een gevoel wat op dit moment tot uitging komt bij jou en/of je kindje. 
 • Je voelt een zwaarte in jezelf, dit uit zich in onbalans, eenzaamheid, boosheid, spanning, angst of verdriet.
 • Een (nieuwe) stap in je leven nemen brengt spanningen met zich mee door een (on)bewuste gebeurtenis.
 • Vanuit je innerlijke reis ben je op zoek naar een zachte, reeële wijze om je leven vorm te geven. Zowel in je werk, relatie(s) en het (aankomende) moederschap. 
 • Je wilt meer inzicht in je eigen patronen, leven vanuit vrouwelijke kracht en verbinding met je eigen wijsheid.
 • Je ervaart onbalans en hebt een stap te zetten maar je weet niet wat te kiezen. Vragen als Wie ben ik echt, wat wil ik echt, hoe wil ik zijn houden je bezig.
 • Je wilt een leven vanuit vervulling en voldoening. 
 • Je wilt je emoties kunnen toelaten en je lichter voelen. 
 • Je wilt verbinding ervaren met jezelf, en stoppen met het zorg dragen of pleasen van de ander.
 • Je wilt je verhaal als kracht zien in plaats van belemmering. 

Wat kun je verwachten?

 • Je ontvangt inzicht en ervaart ontspanning, vertrouwen, gronding en lichtheid na een sessie
 • Je leert jouw patronen, overtuigingen, blokkades, maskers en overlevingsmechanistmen (her)kennen
 • We onderzoeken de dynamieken in jou familiesysteem
 • Je leert de invloed van je eigen zwangerschap en geboorte kennen
 • Je leert je innerlijk kind en zijn/haar behoeften kennen
 • Je leert leven vanuit jou fundament, jou authentieke zelf
 • Je leert je eigen cyclus herkennen en de cyclus van de natuur zodat je meer in verzachting en flow kunt leven
 • Je leert meer over je eigen energie. 
 • Je leert hoe je emoties kunt toelaten en doorvoelen
 • Je leert je eigen behoeftes en verlangen (h)erkennen, uitspreken en naleven
 • Je leert te kiezen voor jezelf en vanuit daar verbinding met de ander
 • Je zet jou oude verhaal en pijn om in zelfliefde en innerlijke kracht

Mijn verhaal 

Een verbinder, oermoeder, energiewerker, rust, licht, thuiskomen en gezien worden, een vrouw met zachte kracht en humor. Dit is hoe mensen mij noemen na een ontmoeting. 

Vanuit Human Design ben ik een Projector 1/3, toen ik dit te weten kwam waren er veel puzzelstukjes die op hun plek vielen. 

 

Als klein meisje was ik gevoelig, ik zag mensen wie ze werkelijk waren maar ook hoe ze zichzelf afsplitsten in het leven, om mezelf te beschermen heb ik me hiervan lange tijd afgesloten. Totdat mijn zwangerschappen en bevallingen werkelijk een wake-up call waren. Stap voor stap ging ik op reis, in het moederschap, het vrouw zijn maar bovenal terug naar mezelf naar mijn werkelijke essentie. Dit bracht me naar de natuur, werken met de elementen, de cyclussen en systemische wetmatigheden om vrouwen terug te brengen naar hun eigen essentie en innerlijke wijsheid. 

 

Ik ervaar mijn werk dan ook niet als werk, maar dat wat ik hier te doen heb.

Voor jou als vrouw, om het leven voor te leven voor de generaties die na ons komen. 

 

En hier ben ik. Als moeder van twee kindjes Yfke en Jan, wonend in het mooie buitengebied van Gorredijk (Friesland) samen met mijn partner Yntze en mijn ouders op hetzelfde erf. 

 

Met een mijn Yurt als praktijk aan huis voor begeleiding op emotioneel, mentaal en spiritueel gebied naar eenheid. Mijn holistische kijk en intuïtief afstemmen is voor mij een natuur, het een is niet los van het ander te zien, het brengt je bij jezelf, je eigen binnenwereld.

 

Dit kan confronterend zijn, maar wanneer je dit als uitnodiging ziet geeft het je zoveel wijsheid, kracht en eigenaarschap. Dit leef ik graag voor aan mezelf, mijn kinderen en jou. 

Vrouwencirkel

Wil jij

Verbinding met bewuste vrouwen?

Meer in contact te komen met je vrouw zijn?

Een plek om te delen, leunen, ontvangen & ont-wikkelen?

Steun, bedding en overgave in de zachtheid van het samen zijn met vrouwen?

Steeds dieper vertrouwen, contact met je intuïtie?

De transformatie van het vrouw zijn of in je zwangerschap eren?

 

Wees welkom in de vrouwencirkel.