1:1 afstemming & mentorschap

Afstemming

Je bent in beweging en wilt graag inzicht, bewustzijn en richting ontvangen op ziel en persoonlijk niveau wat er nu speelt.

Je bent welkom voor een losse 1:1 afstemming. 

 

Mentorschap traject

Je staat op het punt om bepaalde periode achter je te laten en te kiezen voor jezelf. Tijd om belemmerende overtuigingen en oude pijn te transformeren tot innerlijke kracht. Alle lagen tussen jou en de de verbinding met jouw essentie los te laten en ten volle aanwezig te zijn met dat wat jij hebt te brengen. 

Vol vertrouwen je eigen levensstroom te gaan volgen. Jou eigen levens missie (nog meer) neer te gaan zetten vanuit je eigen bedding. Tijdens het mentorschap reizen we 4 tot 6 maanden met elkaar mee om een nieuwe veilige bodem en stevig fundament neer te zetten in verbinding met jou ziel, vrouw zijn en  persoonlijkheid. 

Antsje houd je de spiegel voor

 • Zij gaat in haar bezielde werkwijze uit van dat we allemaal zijn ontstaan vanuit de (goddelijke) bron. Waar alles eenheid is, hier op aarde leven we in een dualistisch systeem. 
 • Al wat leeft komt naar aarde met een eigen missie, eigen ervaring, lessen en scheppingskracht. Dat wat je in het leven te zetten hebt. 
 • We dragen allemaal een eigen wijsheid en karmische ervaringen mee vanuit de ziel. 
 • We staan allemaal in verbinding met de natuur, net zoals in de natuur is er een on-losmakende onderstroom waarop we in het leven bewegen. Oftewel, de levensstroom terug te herkennen in de (energetische) seizoenen. 
 • Alles heeft een eigen ritme - de maan, maandstond, het leven, de seizoenen etc - bestaand uit versterven, wedergeboorte, groei en oogst. 
 • Als mens hebben we een vrije wil, we hebben te kiezen.  Gaan we tegen de stroom om met de stroom mee? Met de stroom mee brengt je dichter bij de essentie van wie je bent in dit leven, een leven vanuit eenheid. 
 • Alles in het systeem heeft een eigen plek en volgorde, de onderstroom nodigt altijd uit om deze aan te nemen. 
 • Alles staat met elkaar in verbinding zo binnen zo buiten, je lijf, gedachten, voelen, vertering.. Jij bent je eigen spiegel. 
 • Alles is energie, de kracht van woord, ervaringen, voelen, handelen bepaald de frequentie van jou kwantumveld/aura. 
 • Antsje gelooft dat verandering van binnenuit komt, in verbinding met de zielsenergie door het volgen van je eigen stroom. Jij weet wat goed is voor jou. Wat je op micro niveau (in je eigen systeem) veranderd ten goede voor jou beweegt door op macro (het leven). Begin klein, stap voor stap en start een eigen rimpel effect. 
 • Een VOLwassen leven vraagt het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je hoeft alleen jezelf te dragen en kunt alleen dan een ander uit te nodigen het zelfde te doen. 
 • Antsje staat voor werken vanuit eigen autonomie, zij bied jou ruimte en ziet het grote geheel. Ze laat jou zelf ervaren en voelen zodat jij op alle lagen kunt verbinden met eigen essentie en de nieuwe beweging die gemaakt wordt.