Werk en zienswijze

Ieder heeft een eigen unieke energie en daarmee een eigen beweging te maken in het leven. 

Want hoe kan het dat je elke keer weer het zelfde lijkt tegen te komen? 

 

Trucjes, stappenplannen, logica en het aanleren van nieuwe gewoonten lijken niet te werken. 

 

Ik gids je terug naar je eigen basis. Zodat je je eigen levensthema's en conditioneringen leert (her)kennen maar vooral leert hoe je hier op een zachte wijze doorheen mag bewegen zodat je meer tevoorschijn kunt komen zoals de bedoeling is voor jou. 

Ik geloof dat er in ieder een eigen wijsheid schuilt waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan het leven zelf. 

Wat voor ruimte ontstaat er wanneer we oude lagen afpellen en de lessen mee nemen die ons verder brengen. 

 

Als projector(HD) heb ik een natuurlijke gave om iemand echt te zien op een diepe energetische laag en te gidsen op het juiste pad. 

 

Het gaat hier niet over de bestemming maar over de reis die het leven is in al haar ervaringen.

 

 

Van overleven naar voorleven.

Vanuit je eigen energie, je eigen essentie kun je autonoom richting geven aan je eigen leven vanuit je eigen creatie kracht. 

Alles is al aanwezig in jou, je hebt het alleen te zien, de ruimte te geven, te vertrouwen en meer in overgave te leven. 

 

Het leven wordt vol en magisch wanneer je met open hart kunt zijn met wat is, op alle lagen. 

Mag het leven je raken?

Het is tijd om terug te gaan naar de basis, terug naar je eigen natuur. 

In contact met je eigen gevoelswereld. 

Het is tijd om opnieuw ontdekken waar je plezier en zingeving in ervaart. 

Wat je persoonlijke waarden zijn. 

Dat zijn de bouwstenen op je eigen energie te eren. 

 

Werkwijze

Ik werk op energetische en holistische wijze op lagen van het bestaan, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en sociaal. Ik richt mij op helingswerk* , gronding en bescherming van je energieveld.

Zodat je vanuit een veilige bedding tevoorschijn kunt komen. 

Vanuit mijn mediamieke (intuïtieve) gaves stem ik af op jou zielsenergie en karamische koorden, ik zie, hoor, weet, voel helder in de onderlaag wat er speelt. Ik laat het jou zelf ervaren zodat je dit voor jezelf gaat herkennen.

 

Hoe werkt dat dan? 

Wees niet bang, ik voorspel geen toekomst. Ik voel bijvoorbeeld wel de energie onder een bepaalde keuze of gebeurtenis. Daarin zal ik je nooit vertel wat jij volgens mij moet doen. Omdat ik geloof in dat wat je kiest het juiste is. Je ontvangt altijd je 'lessen', jij bepaald op welke wijze. Vanuit overleven (gedreven door het oude, angst, tekort en geforceerd)  of voorleven (gedreven vanuit flow, vertrouwen, liefde en overgave), vanuit de schaduw of het licht. 

 

*Helingswerk: Vrouwen en voorouderlijke lijn, invloeden vanuit gezin van herkomst, invloed van geboorte, innerlijk kind,  emotionele patronen en traumawerk. 

 

Ik ervaar in mijn werk en leven een verbinding met een onuitputtelijke diepte en oude inuitiëve (natuur) wijsheid.  

Ik werk op de onderlaag (het onderbewuste) en brengt dit altijd met jou in het leven van hier en nu naar het bewustzijn. Zodat je de met de integratie vooral praktisch en simpel aan de slag kunt.

We hebben het immers in het hier en nu te doen, in het leven zelf. 

Human design en Gene keys omsluit mijn werk prachtig en op praktische wijze. Het geeft duiding en helderheid over je eigen energie en levenskeuzes. Het laat je zien dat het altijd zo bedoeld is. 

 

 

De grootste kracht is weten wie je bent

 • Wat heeft mij gemaakt tot wie ik ben?
 • Wat is mijn essentie en wat is aangeleerd/aangenomen?
 • Wat zijn mijn levensthema's? 
 • Hoe ervaar ik mijn eigen energie? 
 • Hoe breng ik het geven en ontvangen in balans?
 • Hoe werkt mijn overlevingsmechanistme?
 • Ben ik hooggevoelig of heb ik een overgevoelig systeem? 
 • Welke intuïtieve gaves heb ik en hoe werk ik hiermee?
 • Wat is belangrijk voor mij? Wat zijn mijn gifts, mijn medicijn? 
 • Hoe voed ik mij (op alle lagen)? Wat heb ik werkelijk nodig?
 • Hoe zet ik mijn energie in vanuit het mannelijke en vrouwelijke in mij?
 • Wat heb ik in de wereld te zetten? Voor mezelf en het collectief?
 • Hoe verwerk ik informatie die binnenkomt, en op welke wijze geef ik hier ook weer uiting aan?

 

Na een innerlijke reis kunt antwoord geven op de vraag, wie ben ik als mens, wat laat het leven mij zien?

Je ervaart eigenaarschap, regie en verantwoordelijkheid voor je eigen leven. 

Je leeft het leven voor en inspireert daarmee anderen. 

 

De vier pijlers in mijn werkwijze

De oorsprong - We staan allemaal in verbinding met ons familie van herkomst, we zijn onlosmakend aan elkaar verbonden en hebben onze eigen plek in te nemen. Stel je maar voor dat je in verbinding staat met 7 generaties achter je. Wat draag je dan met je mee? Welke thema's en verhalen spelen er in je familiegeschiedenis? 

Ook de werkelijke oorsprong, jouw periode van zwangerschap, geboorte en kindertijd heeft een grote impact op jou blauwdruk en reist mee in je celgeheugen. Door dit aan het licht te brengen ontstaat er helderheid en ruimte om te herstellen. 

Het cyclisch leven - Alles in de natuur heeft een eigen ritme en balans. Wij mensen zijn natuur, al ervaren we die verbinding niet altijd meer. Door opnieuw te verbinden met de cycli ervaar je meer verbinding met je eigen natuur, je eigen ritme en balans en je eigen intuïtie.

Het cyclische leven nodigt je uit een nieuwe balans aan te nemen en je vrouwelijke energie, je vrouwelijk leiderschap meer ruimte te geven. 

Human design - HD is een relatief nieuw holistisch systeem waarin spirituele en wetenschappelijke stromingen samenkomen. (Westerse Astrologie, I'Ching, Chacrakleer, kwantummechanica, genetica, biochemie en Astronomie.) Het laat je eigen unieke blauwdruk zien, vastgesteld door je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum , -tijd en -plaats.) door samen door je chart te reizen, geef je jezelf de kans te zien wie je diep van binnen bent vanuit je eigen essentie. Jou chart is als het ware een routemap welke je een kijkje geeft in hoe jouw persoonlijke energie werkt en hoe de uitwisseling is met je omgeving. Het geeft inzicht in je levensthema's, hoe je beslissingen neemt, je kwaliteiten en valkuilen. Human design helpt om bewust te worden van conditioneringen (gedrag, overtuigingen en belemmerende patronen). Met dit inzicht kun je je vrij maken en meer in verbinding leven met je eigen unieke energie. 

Energetische afstemming - De energetische afstemming geeft inzicht over je eigen energie en je levensweg. In een reading stem ik af op jou energieveld, oftewel je aura en je chakra's  (in een human design reading jou centra's.) en zielsenergie.  In een reading schijnt licht op jouw leven in dit moment, het geeft inzicht in je eigen energie, relaties,  innerlijke patronen en overtuigingen maar ook je ware kracht en wijsheid.Ik ervaar stroming en blokkades, dit vertaal ik naar in heldere woorden naar het leven zelf waarop jij verder kunt. 

 

Diep, helend, simpel en praktisch

Je kunt op diverse wijze met mij samenwerken. 

Je bent welkom voor een 1:1 sessie of traject. 

Of sluit aan bij een van de cirkels.