Cyclisch leven

Gepubliceerd op 26 september 2022 om 15:59

Je leven verbinden aan de cyclus van je menstruatie en de natuur gaat over vertragen, balans, leven vanuit jou energie, een evenwicht tussen doen en zijn en persoonlijke zelf ontwikkeling. Van tijdsmanagement (westers en mannelijk) naar energiemanagement (oosters en vrouwelijk). 

 

Zodat jij als in één geheel tevoorschijn kunt komen, vanuit jou werkelijke essentie. In je eigen energie en met jou unieke creatie kracht.  Waar vanuit jij jou leven kunt gaan vormgeven. 

 

Leven met de cyclus opent je hart, brengt verbinding met de wijsheid, je innerlijke vuur in je bekken en vergroot jou intuïtie en heldere gaven. 

 

Leven met de cyclus brengt je terug naar de balans van het mannelijke en vrouwelijke in jou, in beweging van de opgaande en neergaande energie. Van yin naar yang, vind een balans in jou dragende kracht en zachte kwetsbaarheid in het leven in overgave. 

 

De cyclus is rond, elk seizoen kent haar betekenis, een energie waarmee je kunt werken, ont-moeten en ont-wikkelen. De cyclus laat thema's terugkomen als in een spiraal. Van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Wat je de ene cyclus laat liggen, komt een volgende keer weer bij je terug. Jij wordt keer op keer uitgenodigd om de beweging mee te maken, van binnen naar buiten, van winter naar zomer. 

 

De vertraging die je maakt, het durven overgeven, jezelf dragen en je laten dragen en in stilte durven zijn vraagt iets van je. Ikzelf heb ervaren hoe moeizaam het aan het begin is om echt in stilte te zijn. De drang om door te blijven gaan, weg te gaan van het voelen. Want vanaf het moment dat je de beweging van de cyclus toelaat is meteen de start van het innerlijk werk. Daarin heb je eerst naar het oude te kijken voordat het nieuwe vormgegeven kan worden. 

De archetypes in de cyclus

Elk seizoen heeft haar eigen archetype, dit staat symbool voor bijvoorbeeld een verhaal, een rol of een voorstelling. 

 

De maagd komt je in de lente tegen, zij staat voor jou innerlijke meisje. Dit seizoen nodigt je dan ook uit om innerlijke kind stukken aan te zien en te doorvoelen. 

 

De jonge vrouw/moeder in de zomer vraagt jou je volledig vrouw zijn te omarmen. Dit kan niet zonder je innerlijk kind te helen. Het vuur in je bekken, je innerlijke wijsheid maar ook je lichaam te eren en te openen om vruchten te ontvangen om kinderen en je creaties te dragen. In de zomer voel jij je sensueel, vol vuur en naar buiten gericht. 

 

De herfst staat voor de wilde vrouw in jou, de innerlijke heks. Durf je dit deel van jou volledig te laten zien? De rebel in jou? Door het samenkomen met andere vrouwen en aan je innerlijke stukken te werken voel je steeds meer veiligheid om dit deel van jezelf te laten zien. 

 

In de winter ben jij de wijze vrouw, tijd voor rust en vernieuwing. Terugtreden naar je innerlijk weten. Laat het maar door je heen bewegen, dat wat er opnieuw geboren mag gaan worden in de nieuwe cyclus. 

 

Elk staat voor een periode in jou leven, elke cyclus kom weer terug zodat je uitgenodigd wordt om te leren, te voelen, te erkennen, verbinden en bewustzijn te vergroten. 

 

Elementen 

Elk seizoen draagt ook een element, zodat jij balans kunt brengen en samen kunt werken met de natuur. Zo vind je de elemtenten water, lucht, vuur, metaal en aarde terug in de cyclus. 

 

De houtenergie gaat over vooruitgaan, enigsinds opstandig en opwekkend. Het begin van een nieuwe (levens)cyclus, het staat dan ook voor een nieuw begin en vernieuwing. Wanneer je balans ervaart ben je in staat om nieuwe ideeën te creeëren vanuit flow. Dit element ervaar je dan ook in de lente van de cyclus. 

 

Vuur vertegenwoordig het hart en de geest, wanneer je balans ervaart ben je in staat je hart open te stellen. Vuurenergie geeft het vermogen om je uit te spreken en zichtbaar te zijn. 'spreek vanuit je hart' en deel in liefde, vreugde, verbondenheid en eenheid vanuit een VOLwassen vrouw zijn. Waarin ze transformeert van jonge vrouw (de zomer) naar innerlijke moeder (nazomer) met het element aarde. 

Dit element is rustgevend, harmoniserend en geaard. Het archetype van de energie is moeder aarde, zorgzaam, berschermend en voedend. Waar de levenskracht zich na de zomer naar binnen richt om te bewegen naar de oogst in de herfst. Wanneer je balans ervaart voel je je vitaal, veilig, stabiel en energiek. Je vertrouwd op de overvloed in het leven. 

 

Het oogstseizoen valt in de energie van metaal, de energie is samentrekkend. Tijd om te integreren en tot bloei te brengen en de nieuwe zaden voor toekomstige groei te planten. Maar ook om los te laten van wat niet meer dient. Dit dient als een voeding voor de bodem voor een volgende cyclus. 

Tijd om te verfijnen, metaal gaat over zuiverheid, de spirituele essentie, het vermogen om verbinding te hebben met het al. Tijd om in wijsheid te oogsten en te beseffen dat er meer is dan 'van dag tot dag'. Dit zorgt voor een diepe transformatie door ons lichaam, geest en ziel, oftewel de oogst van de cyclus. 

 

Water is innerlijk en daalt af, ons lichaam bestaat niet voor niets uit grotendeels water. Tijd voor rust om de reserven voor de volgende cyclus op te bouwen, in stilte te reflecteren. Water heeft een zachte en krachtige kant, water is de energie die ons voortstuwt in het leven, wanneer het stroomt van energie in wilskracht en vermogen om te handelen en doelen te realiseren in de cyclus. Als het blokkeert vertraagt de stroom van (levens)energie waardoor de volgende cyclus ook weer kan stagneren. 


Elke cyclus kun je weer verbinden aan de ander en het leven zelf, elke archetype staat niet voor niets gelijk aan een levensperiode. 

Zo kun je bijvoorbeeld de stand van de zon, maan, sterren en planeten weer koppelen aan thema's van je menstruatiecyclus, van binnen naar buiten. Samen met een verdieping op de thema's van de archetypes zal ik hier later meer over schrijven. 

Iedere vrouw zal zich in de gehele cyclus of elementen daarvan herkennen, ieder heeft een voorkeur aan seizoen, archetype of element waar je comfortabel mee bent en waar niet. Ook dit vertelt jou iets waardevols. 

 

Je bent nooit je leven lang verbonden aan jou voorkeur van dit moment, je zult merken dat met jou ontwikkeling meebeweegt met de beweging van de cyclus. Wanneer je bewust bent op den duur ook comfortabel kunt zijn in het geheel. Ook wanneer je thema's en stukken van jezelf tegenkomt, dan voel je de uitnodiging, herken je de boodschap en kun je vanuit vertrouwen en flow ont-wikkelen om ruimte te maken voor het nieuwe wat zich in jou wil ontvouwen. 

Voor thuis

Schrijf de komende cyclussen maar eens mee. 

  • In welk seizoen voel je je fijn?
  • Waar voel je je wel of geen verbinding of zelfs weerstand?
  • Klopt je cyclus met de energie die er beschreven staat? 
  • Wat kom je tegen?
  • Voel je je geraakt?
  • Waar blokkeer je? 

 

Hou dit eens in de gaten, kun je een patroon ontdekken en wat heeft dit jou te vertellen? 

 

Het is mijn uitnodiging aan jou om dit zacht te benaderen, elke cyclus weer een nieuwe uitnodiging met steeds haar eigen thema. 

 

Wil je samen aan de slag? Je bent van harte welkom voor een 1:1 sessie of traject voor meer verdieping, verbinding en een heldere vertaling. 

 

Lieve groet 

Antsje 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.