In het najaar 2022 wordt de dagretraite het innerlijk kind opnieuw georganiseerd! 

Wees welkom op zaterdag 17 september, er zijn nog 3 plekjes vrij!